SpringBoot ile Rest ve Soap Api Örneği

SpringBoot Nedir?

SpringBoot, hızlıca deploy edilebilir yeni nesil web uygulaması oluşturmaya yarayan güzel bir spring implementasyonudur. Çalıştırılabilir jar dosyası çıkartarak web uygulaması ya da servis yazılabilir. Ben bu alt yapıyı kullanarak bir servis yazmak istedim.

Uygulamanın Amacı Nedir?

Servisimde “Poi” adında bir entity’yi crud işlemlerine tabi tutarak, “spring ile nasıl soap api yazılır“, “spring ile nasıl rest api yazılır” sorularına çözüm göstereceğim. Asıl amacım poi’nin hangi property’sini işlediğim değil, spring ile onu nasıl kullandığım olacak.

Servisimi yazarken, Spring’i de yeni öğreniyor oluşumdan dolayı spring’in annotation’larını doğru kullanmaya ve neden kullandığımı da açıklamaya özen göstereceğim. Ayrıca core, webService ve business lojiklerini doğru kullanmayı hedeflediğim güzel bir alıştırma projesi olacak.

Neler Anlatacağım?

Kodları yazı içinde paylaşmak yerine github’ı kullanacağım. Burada anlatacağım şeyler ise, yazılma amacı ve nasıl çalıştığı olacak.

https://github.com/sefersezer/SpringRestSoapApiExample


Proje kaynaklarını anlatmaya öncelikle maven dependencylerinden başlayacağım.

lombok: Compile time’da pojo’lardaki getter, setter, default constructor vb şeyleri otomatik oluşturan, kod kirliliğini azaltmayı sağlayan bir eklenti. Lombok, başka bir makalede detaylıca anlatılabilir.

spring-boot-starter-web: Uygulama web projesi olarak ayağa kalkıp bir portu kullanılabilir sunacak. Ayrıca ws paketinde spring boot web annotationlarını da kullanacağız.

spring-boot-starter-data-mongodb: Veritabanı olarak mongodb kullanacağım. Mongodb bağlantısını da spring yetenekleriyle kuracağım.

spring-boot-starter-ws: Spring web service annotationları için kullanıyorum. Mesela @Endpoint annotation’u soap (ve rest) actionlarını işlemek için projeyi otomatik tarayarak geçtiği sayfadaki @ResponsePayload’lı methodları kullanılabilir kılacak.

wsdl4j: soap api için xsd şablonundan wsdl generate etmeye yarayacak. Örneğin servis endpointi sonuna .wsdl koyarak şablona erişebiliyor olacağım.  (localhost:9000/ services /poiservice.wsdl )

modelmapper-spring: Core package ile Web Service package’larının bağımsız olacağından bahsetmiştik. Hedef pojo’m olan Poi için Web Service katmanında PoiEntity objesi oluşturdum. Bunların her bir property’sini manuel maplemek yerine modelMapper kullanacağım.

jackson: Serializabled objelerimi json, xml setlere dönüştürüp, büyük angaryadan kurtaran muhteşem dependency. #tambiraltinbilezik 🙂

jaxb2-maven-plugin: xsd şablonunu oluşturduktan sonra servis katmanındaki objeler için elle uğraşmayacağım heralde! mvn clean generate-sources ile deploy ettiğimiz zaman belirtilen dizine otomatik generate edilecek. (Artık javada pojo oluşturmak angarya iş olarak gözüküyor. Örneğin eclipse’de Telosys Tools ile pojo, dta, dto, testler vs birçok şey generate edebiliyorsunuz.)


Uygulamanın modüllerini (paketleri) ve sınıf isimlerini aşağıdaki gibi verdim:

 • config
  Spring'in Mongodb bağlantısını sağlamak için özel bir dependency eklemiştik.
  Bu dependency @EnableMongoRepositories annotation'ı sağlıyor. Mongodb
  repositorylerinin bulunduğu paketi göstererek (bir nevi) register ediyoruz.
  Ayrıca bağlantı kurarken host, port, db parametrelerini de
  AbstractMongoConfiguration sınıfını extend ederek set edebiliyoruz.
  
  Burada kullandığım Environment değerleri ise /resources/application.properties
  dosyasından geliyor.
  • MongoConfig.java
 • model
  Uygulamada Poi.java ve PoiEntity.java adında aynı gözüken ama 2 farklı amaca
  hizmet eden pojo bulunuyor. Ben her ne kadar bu projede extreme işlem yapmasam
  da modüllerin bağımsızlığının sağlanması gerektiğini gösterebilmek adına bu
  iki pojo'yu oluşturdum.
  
  Poi.java, uygulamanın core tarafındaki model entity'm olacak. Core tarafındaki
  işlemlerde bunu istediğim gibi manipule edeceğim; complex type olarak kullanıp içine istatiksel veriler vs ekleyip, gerekirse başka yerden
  implemente edilmiş özellikler vs kullanıp istediğim gibi kullanabileceğim.
  Servis tarafındaki PoiEntity.java ise, Poi.java'daki implementasyonlarımın
  çıktısı olacak. Kullanıcıya göstermek istediğim şeyleri en yalın haliyle
  oraya atacağım. Kullanıcı benim arka planda ne yaptığımdan, core'daki
  bağımlılıklarımdan haberdar olmayacak, sadece bu çıktıyı alıp kendi işine
  bakacak.
  
  Mapper, poi ile poiEntity'deki gerekli property'leri birbirine map ettiğim
  mapping servisim. Sınıfı incelediğimizde, normalde daha çok karışık olması
  gerekir ama bu uygulamada bişey yapmadığımdan ModelMapper dependency'sini
  kullanarak direkt mapping sağladım.
  
  repository/ dizinindeki poiRepository ise, mongodb'deki collection'a ulaşmamı
  sağlayan mongoDbRepository örneğim. FindAll, save, delete default işlemlerini
  mongoDbRepository sayesinde yapabiliyorum. Spesifik sorgularım için ise
  namedQuery denilen spring özelliği ile yazdığım methodlara uygun ismi ve dönüş
  tipi vererek crud işlemimi gerçekleştirebiliyorum. Detaylar için şu adrese
  bakabilirsiniz.
  • repository
   • PoiRepository.java
  • Mapper.java
  • Poi.java
 • service
   (acıklama)
  • endpoint
   • PoiRestEndpoint.java
   • PoiSoapEndpoint.java
  • PoiRepositoryService.java
 • ws
   (acıklama)
  • model
    (acıklama)
   • PoiEntity.java
   • ServiceResponse.java
  • rest
    (acıklama)
   • EntityService
   • EntityServiceImpl
  • soap
    (acıklama)
   • dao
    • DeletePoiRequest.java
    • GetPoiRequest.java
    • GetPoiResponse.java
    • ObjectFactory.java
    • package-info.java
    • SavePoiRequest.java
   • SoapWebServiceConfig.java
 • Application.java
  Uygulama bu sınıf ile ayağa kalkıyor. Sınıfa SpringBootApplication annotation
  ve diğer annotationları vererek, springBoot uygulaması olmasını, servis olarak
  çalışmasını, konfigurasyonları okumasını vs söylüyorum; ilk kıvılcımı buradan veriyoruz.
 • resources
   (acıklama)
  • application.properties
  • poiservice.xsd

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s