Apache Web Server, Load Balance & Clustering ve Site Routing – Bölüm 2

Konu 2: Load balancing yönetimi sağlayan bir yapı tasarlamayı düşünüyorsunuz.

Bir uygulamanız var. (seferOver v2.0) Bu Tomcat veya JBoss Application Server altında çalışıyor. Bir gün stabil çalışmayacak hale gelene kadar (memory leak – genellikle geliştirici hatasından kaynaklanan overflow error | https://plumbr.eu/  bir göz atın.) çok istek geldiğini gördünüz, uygulama çok trafik yükü altında kaldı ve dikey yükselmenin (bandwidth genişletme, yeni trafik alanı satın alma, memory upgrade, cpu upgrade) yetersiz olduğunu, yatay yükselmeye ihtiyacınız olduğunu farkettiniz.

Uygulamanının içinde session yönetimi yapılmalı ve bearer token kullanmıyor / kullanamıyorsunuz (http://en.wikipedia.org/wiki/OAuth) (Bu durumda MemCache veya EhCache kullanılmalı)

Yatay genişleme için birden fazla (vm veya dedicated fark etmez – Artık bizim için dedicated sunucu ayırımı yok. Hepsi aynı.) sunucuya sahipsiniz. Uygulama sunucunuzu ve uygulamanızı her birine kurup eşit veya isteğiniz oranlarda istek yükü paylaşımı yapmak (process yükü değil, request – response yükü) istiyorsunuz.

Uygulamanız sadece servis ve arayüz olarak değil dosya – lisans üretme yeteneğine sahip ve her istediğinizde her makineden doğru yanıt gelmesini istiyorsunuz… (bunun anlatacağım konuyla direkt olarak ilgisi yok. Bu konu için memcache veya ehcache kullanılmalı.)

Gereken Malzemeler:

 • Birden fazla server (test için aynı server üzerinde de yapabilirsiniz)
  Internal Lan Ip’leri 10.11.12.{13 , 14 ve 15} olan makineleri kullandım.
 • Apache Web Server (10.11.12.13)
 • Apache Web Server için mod_jk.so
 • Birden fazla Tomcat (tomcat1: 10.11.12.14 ve tomcat2: 10.11.12.15)
 • Bir uygulama. (uygulamanız kendi içinde tomcat veya jboss taşıyabilir halde de olabilir. Bu durum için farklı bir konfigurasyona gerek duyulmamaktadır.)

Uygulanan Ortam:

 • Centos 64 bit server (test amaçlı olduğu için önce 1 server üzerinde çalıştım. Sonradan farklı makinelerde test için workers.properties dosyasında localhost değerlerini internal lan IP’leri ile update etmem yeterli oldu)
 • text editör olarak nano,
 • iptables servisi,
 • Apache web server’ın yönetimi ele alması için SELinux ayarlarına erişim ve
 • Sistemi restart edebilmek için root kullanıcı yetkisi.

ve gelelim Yapılan İşlemlere:

 • Apache web server 80 portunda çalışacak. Bunda sorun yok.
  service httpd start | restart | stop ile yönetebiliyoruz. ok
 • Tomcat1‘ in conf/server.xml dosyasında aşağıdaki parametreyi http protokolü ile bu tomcat’e erişilmesini istemediğimden comment içine aldım.
<!-- <Connector port="8081" protocol="HTTP/1.1"
 connectionTimeout="20000"
 redirectPort="8443" />
 -->
 • Şimdi ajp protokolünü devreye sokalım. Tomcat1 için 8081 portu kullanılsın. Burda redirectPort parametresine karışmadım. Sadece port parametresini değiştirdim. Tomcatimiz apache’ye bu port üzerinden ajp protokolü ile haberleşecek. http üzerinden direkt tomcat’e erişme imkanımız, yukarıdaki blok comment’e alındığından mümkün değil. Eğer http de açık olsun isterseniz (test sürecinde) Http protokolü ile ajp protokolünü aynı porta vermemelisiniz.
 <Connector port="8081" protocol="AJP/1.3" redirectPort="8443" />
 • Aynı makinede 2 tomcat varsa ve birini kapatmanız gerektiği durumda diğerini etkilememesini – çakışmamasını istiyorsanız shutdown portunu da ayarlamanız gerekmektedir.
  Port değişimi:
 <Server port="8005" shutdown="SHUTDOWN">
 • Worker tanımlaması:Not: Eğer tomcat1 deki worker tanımlaması buna yapılırsa ağırlık ve istek önceliği bu sisteme verilecek. Hangisinin öncelikli yanıt vereceğini, hangisinin IDLE olarak bekleyeceğini jvmRoute parametresi belirliyor.
  <Engine name="Catalina" defaultHost="localhost" jvmRoute="worker1">
 • İçerik Tanımlaması:

Evet. Burası sıkıntılı. Şimdi ben uygulamamın adını myapp olarak ayarladım diyelim. Normal şartlarda tomcat’te “/myapp” veya “/”(root) path de çalıştırabilme imkanım var. Bunu zaten biliyoruz. Routing konfigurasyona geldiğimizde ise, sadece /myapp altında çalıştırma imkanım kalıyor. Ben root ‘ta çalıştırma imkanı bulamadım. Benim asıl uygulamam routing konfigurasyonunda yaptığım ayarlamalar ile root’ta çalışmadı. Belki de ben becerememiş olabilirim.

mod_proxy ile ve url redirect komutları ile /myapp dizinindeki uygulamayı root’ta göstermeyi de, virtual path yaratmayı da denedim. Belki de uygulamamdaki bir problemden kaynaklı olarak bunu becerememiş olabilirim. Çünkü küçükcük ufacık tefecik programlarla bunları becerebildim; benim kurmaya çalıştığım uygulama spring ile harmanlı olduğu için baharatları gaz yapmış olabilir (:

<Context path="/myapp" docBase="myapp" debug="0" privileged="true" />
 • Tomcat2 için yukardaki işlemleri tekrarlıyoruz
  jvmRoute=”Worker1″ konfigurasyonunu tomcat2 için yapmıyoruz. Ajp portunu aynı makinede ise 8082 yapabilirsiniz. Aynı makine üzerinde olacaksa port farklı olmalıdır. Farklı makine üzerinden apache web server’a request/response gönderecekse farklı port olmasına gerek olmamaktadır. Hatta bu durumda her ikisi de 80 bile olabilir yani.
 • Apache Web Server yüklenmiş olması gerekliliğini atlamış olabilir miyim – evet.
yum install httpd
 • Apache Web Server yüklemesinden sonra /etc/httpd/conf/httpd.conf dosyasında commentli olarak aşağıdaki yazıya benzer birşey bulunmaktadır. Onu pageDown ile gezerek bulup commentsiz olarak şunu yapıştırıyoruz
ServerName localhost:80
 • /etc/httpd/modules/ dizinine mod_jk.so dosyası kopyalandı
 • /etc/httpd/conf/httpd.conf dosyası içinde, diğer LoadModule işlemlerinin sonuna şu ayarlar yapıldı:

Burada Jk mount ayarlamalarım var. Eğer uygulamanızı root path’de çalıştırabiliyorsanız aşağıdaki gibi olacak. Eğer root path da çalışmıyorsa mecbur sonu yıldızlı isminin olduğu path’den çağırılacak. ” JkMount /myapp* myapp ”

#SEFER BEGIN
LoadModule jk_module modules/mod_jk.so
JkWorkersFile /etc/httpd/conf/workers.properties
#JkLogFile /etc/httpd/conf/mod_jk.log
#JkLogLevel info
#JkLogStampFormat "[%a %b %d %H:%M:%S %Y] "
JkOptions +ForwardKeySize +ForwardURICompat -ForwardDirectories
JkRequestLogFormat "%w %V %T"
JkMount /status status 
JkMount /* myapp
JkMountCopy On
#SEFER END
 • Apache için /etc/httpd/conf/ dizinine yeni bir workers.properties dosyası oluşturuldu:
worker.list=loadbalancer,status
 worker.worker1.port=8081
 worker.worker1.host=10.11.12.14
 worker.worker1.type=ajp13
 worker.worker2.port=8081
 worker.worker2.host=10.11.12.15
 worker.worker2.type=ajp13
 worker.worker1.lbfactor=1
 worker.worker2.lbfactor=1
 worker.loadbalancer.type=lb
 worker.loadbalancer.balance_workers=worker1,worker2
 worker.status.type=status

Burada Tomcatler için tanımlanan portlar worker olarak girildi

lbfactor ile yük oranı 3:1, 4:2 tarzında (1:1) tanımlandı.

 • Centos sunucusu için SELINUX ayarı kapatıldı.

/etc/sysconfig/selinux dosyası için şu yönergeler izlenebilir.

# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
# enforcing - SELinux security policy is enforced.
# permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
# disabled - SELinux is fully disabled. ***bununla değiştirdim.**
SELINUX=permissive
# SELINUXTYPE= type of policy in use. Possible values are:
# targeted - Only targeted network daemons are protected.
# strict - Full SELinux protection.
SELINUXTYPE=targeted
# SETLOCALDEFS= Check local definition changes
SETLOCALDEFS=0

 • Sistem restart edildi
 • Httpd servisi başlatıldı, tomcatler çalıştırıldı.

İşlemler bu kadar. Yazının başında bahsettiğim ihtiyaçları karşılayabilecek yapıyı kurduk. Balance ayarlarını kullacağınız sistemlerin ağ ve donanım hızlarına göre ayarlayabilirsiniz. Tertemiz oldu. Hepsi bukadar.

Advertisements

Apache Web Server, Load Balance & Clustering ve Site Routing – Bölüm 1

Konu 1: Bir apache Serverda birden fazla farklı tomcat’ı çalıştırmak istiyorsunuz.

Bunlar farklı uygulamalar çalıştıran tomcat’ler ve biri durdurulursa diğeri etkilenmemeli.

Aynı domain veya IP altından internete çıkmalılar. Port numarası görmek istemiyorsunuz.
Örneğin developer.sefersezer.com/jira ve developer.sefersezer.com/wiki

Dışarıdan bu uygulamalara erişilmesini istemiyorsunuz. Direkt olarak tomcat1’in bulunduğu makineye istek gitmesin, apache web server bunu yönetsin istiyorsunuz.

Yönetimini sağlayan apache web server makinesi ile aynı veya farklı makineler altında olabilme esnekliğine ihtiyacınız var; yani web server’a birşey olma durumunda farklı web server altından bu tomcatleri dışarıya çıkarmayı istiyorsunuz.

Sen Neymişsin Be Java!

“Java biliyorum” diyebilmek için neler gereklidir? Yazılımsal ve fikirsel olarak nelere ihtiyaç vardır? Sadece teorik olarak JAVA dilini bilmek yeter mi yoksa insanın canından bezdiren kurulum aşamaları, linux, mvc disiplini, en az bir framework ve gerekli araçların da (artık bu saatten sonra teorinin yetmeyeceğini anlamışsınızdır) öğrenilmesi biliyorum diyebilmeye yetecek mi?

.net frameworkune aşina, webde 2-3 yıl asp.net olsun .php olsun javascripti olsun deneyimler kazanan insanlar javaya ne kadar alışabilir? Ve daha birçok soru var aklımda cevaplanmayı bekleyen…


01.01.2015
Geçtiğimiz yılda java dili ve ortamı için önemli adımlar attım. Biraz anlatmak kendim için de iyi olacaktır. Hemen başlıyorum,
Geçtiğimiz sene Spring Framework’un kabiliyetlerine göz attım. Bunun için internette yabancı kaynaklı birçok pdf var. Bunlara boş vakitlerde göz gezdirerek Spring ile neler yapılabilir, genel olarak bahsetmek gerekirse notasyon yönetimi ne fark ve fayda sağlar, Spring Framework hangi ortamlarda kullanılabilir, MVC managment’i nasıldır bunları gördüm.
Bir örnekle; android için, web ortamı ve desktop ortamı için yazdığınız kodu Spring ile yönetebilirsiniz. Veritabanı için hazır kütüphaneleri kolaylıkla kullanabilir, Spring mvc & hibernate ile kurumsal projelere ayak uyduracak kodlar yazabilirsiniz.
Gerçekten de etkilendim. Java ortamı, Spring Framework & Yeteneklerini kullanabilen geliştiricileri kendine bağlıyor. Java, üzerine uzmanlaşıp onunla ömür boyu yaşamaya değer bir dil ve ortam sağlamış. Kod yazmaktan zevk alan insan daha ne ister ki! Bu aşık eder insanı kendine.

“Kurumsal işleri için Java kullanılır” sözünü java ile geçirdiğim süre içinde değerlendirdiğimde her şeyin bu ortamda yıllar önce temelinin atıldığını, bir düzenin kurulduğunu gördüm. Zor işlerin java ile başarıldığını gördüğümde, Jvm’in yeteneklerini, jvm’in big data managment projelerinde sağladığı esneklikleri gördümde “işte aradığım bu” dedim.

Hani şu beğenmediğimiz 200 – 300 mb’lık Eclipse var ya, öyle yeteneklere sahip olabiliyor ki .Net Visual Studiodan daha eğlenceli olabiliyor! Projelerin çoklu geliştirici desteği, repository ve code history yönetimi, -her konuda- bağımsızlık, testler (testler çok önemli. Ayrı başlıkta bunun önemine değinmeyi planlıyorum), taşınabilirlik, kütüphane yönetimi, mocking, dakikalar içinde service yazmak gibi konularının önemli olduğu projelerde (kısaca kurumsal ve büyük projelerde 🙂 ) java ve ortamı kullanılmalı. .Net artık benim için bir alternatif. Bundan eminim. .Net ortamı için Microsoft Foundation Server ve Cloud Development için Azure (bunların registration süreci bile insanı boğuyor) gerekiyorsa JAVA tarafında da elbet bir karşılığı var ve kullandığımız ortam; yıllar önce okulda Java dilinde ekrana “hello sefer” yazıp kapattığımız Eclipse ortamı …

Tasarım Modelleri

Dur. Tasarım dediğin uygulamanın tasarımından ibaret değil. İçindeki kodun da bir tasarımı var. Kullandığın yöntemlerin de, kurduğun bağlantının da, bağlandığın servisin de…

Uzun uzadıya tasarım yok şöyle yapılmalı yok böyle yapılmalı demeyeceğim. Ki zaten tasarım experi değilim…

Şöyle yapalım; internette ilgimi çeken tasarım kaynaklarının linkini paylaşayım; bir bakın. Sonra ne – nasıl olmalı yaptığın işin neyi doğru neyi yanlış bunu siz sorgulayın.

Güzel yaz lan şu kodu diyen Liskov Substitution (LSP) disiplini Burak Selim Şenyurt’tan

Üç beş güzel tasarım sunan chrome eklentisi PANDA, Ahmet Sülek ve William Channer’dan

Patronu ikna ettikten sonra cidden güzel olan tasarımları nasıl yapacağını açıklayan ve örnekleyen site GoodUI

Tasarım yeteneğim yok, benden front-end developer olmaz diyenlere ‘Hıh! Salak beni kullansana’ diyen site BootStrap ayrıca utanmadan performansa yönelik optimizasyon sağlayan araçlar da sunuyor.

Yaptık ettik nerde saklıcaz da gerektiğinde bulucaz dersen al eline bir kova ve doldur. Ya da BitBucket (ve de sourceTree)

{Şimdilik bu kadar. Güncellenecek mi? -Tabiki de!}

Bu beyni nasıl kullanıcam?

Konumuz beyin. Öncelikle bu makalenin artımlı olarak düzenleneceğini belirteyim. eksik ve kopuk olarak yazmış olabilirim; fikirler kelimeler hazır değil…

Normalde ‘kız beyni’ – ‘erkek beyni’, ‘tasarımcı beyni’ – ‘zeki insan beyni’ gibi ayrımlar yapılır. Peki karşıt özelliklerin bir insanda buluştuğu beyin nasıl tanımlanır? Buna combo mu desek mesela? Hybrid ya da…

900-Paint-Brain-l
Bir kategori uyduramadım, gerek de yok zaten. Çünkü ikisine de sahip olduğunda yaptığın işe, işinin bölümüne göre beyninin ‘tasarımcı’ olan sağını, ‘fikir adamı’ olan solunu kullanıyorsun. Diğer adı koyulmuş düşünce fikirleri de önyargılarını aştığında sende; içinde buluşuyor… Önemli olan önyargıları bırakıp da bir fikri somutlaştırırken; yaptığın işin doğru olduğuna önce kendin inanman ve yolundan şaşmaman..

Arkadaşın eğer bir fikir söylüyor da senin fikrini komple değiştirmene sebep oluyorsa sende ciddi bir hata var demektir. Fikrine fikir katsın bakış açını genişletsin ama direkt olarak etki etmesin. Olayın doğrusu bu. Kim ne derse desin.

Aslında olayların birçoğu önyargı ve kendine güvenmekle ilgili. Kendine güvenmeyen insan otomatik pilotu olan önyargısına güveniyor -> arkadaşı birşey söylüyorsa hemen true cevabını atıyor ve… işte boka sardı… sonrası felaket. Eğer önyargını kontrol edebiliyor, karşındakinin asıl amacını anlayabiliyorsan beynini kontrolden çıkarmıyorsun ve felaketten o an içinde kurtulmuş oluyorsun.

Ek: özellikle de kurumsal bir şirkette çalışmaya başladıktan sonra bunların ciddi konular olduğunu gördüm.

Konuya dönüyorum, beyin yoğun durumlarda veya sakinlik içinde kendini hardcore çalışmaya veya rolantiye almaya müsait yapıda. Tek tek bunları yapıyorsan sorun yok. Ya işin her ikisini de aynı anda kullanmayı gerektiriyorsa!? İşte o duruma  ‘Yazılımcı beyni’ diye bir tabir buldum. Bu beyin tiptronik vitese sahip mercedesler (hem otomatik hem de manuel olarak vites değiştirebildiğin vites kutusu) gibi çalışır. Uygulamanın tasarımını yaparken beynin sağını, bitirdin kodu yaz solunu, kodu tasarıma uyarla sağını, test et solunu, bakış açını değiştir her iki tarafı da… Bunu yapabilen çok fazla insan göremedim. Yapabildiğini sandığım insanları da uzun süre sonra tekrar gördüğümde önyargılarına bağlandıklarını – bağımlı olduklarını gördüm; acıdım. Yazık.

Artık bu yazının devamı için örnek vermem gerekiyor. Hangisini versem bilemiyorum. Yazacağım….

Gelecek.

Github ile gizli yeteneklerini ortaya sermek

Github ile gizli yeteneklerini ortaya sermek

“Ben bunu düşünmüştüm” anlarından biri daha… Sene 2008 – 2009; daha lisedeyim. Projelerimi word e açıklamalı bi şekilde yazıp bi de bişey olmasın diye pdf formatına dönüştürüp flash belleğimde taşırdım. Gerektiğinde de oradan ilgili kodu bulup yerinde kullanmaya çalışırdım… İlerde internet sitem olursa oraya da koyarım gibisinden düşüncelerim beyin fırtınalarım vardı. Var da. Ama durun! Github daha iyisini, daha gelişmişini düşünmüş yapmış. Hemen okuyalım ne olduğunu.

(İşte bunlar hep deneyim. Öyle yok Yunanlar öğle aralarında uyuyor, yok İspanyollar 13:00te güne başlıyor diye diye yatıp uyursanız hiçbirini takip edemez, öğrenemezsiniz… Bi de yok mu okulu bitirme yıllarına gelmesine rağmen ben şunu öğrenicem ben bunu öğrenicem diyenler… Geç bile kaldınız!)

Doğum günümde Alınacaklar Listesi

Böyle bir listeyi en çok istediğim şeyleri yazmak için oluşturdum. Biri bunları almazsa kendim de almayacağım. Bunlara sahip olmamı istemiyorsanız almamanız yeterli. 😦

 • ilginç renkli pilot kalemler
  beautiful_1x
 • Macbook Pro
  macbook
 • 7 Mart ’14
  Benimle çektirdiğiniz bir fotoğrafı doğum günümde -çerçevelettirmeseniz de olur- hediye olarak vermeniz benim için çok anlamlı olur. Çok sevinirim.
  Polaroid-camera
 • IPod Touch-5     (01.01.2015) (Doğum günüm yarın)
  new-ipod-touch-32-go-blue-generation-5